HRS Rødovre

HRS Rødovre

HRS Roedovre

Rødovre afdelingen består af et godt team af dygtige smede og maskinarbejdere, hvor håndværk, opfindsomhed og flexibilitet er nogle af nøgleordene.

Produktion

Rødovre er ordreproduktserende, dog med fast produktion af støtterender.

Specialer i maskinafdelingen

Langhulsboring og honing

Specialer i smedeafdelingen

Rustfri certifikat svejsning og rustfrit skrædderarbejde.